Barnes: Model Crwydryn ExoMars Maint Llawn ar gyfer Allgymorth

Rydym yn falch iawn i gyflwyno Barnes, ein model crwydryn ExoMars maint llawn ar gyfer allgymorth. Caiff Barnes ei enwi ar ôl yr Athro Dave Barnes, a ddechreuodd ein hymglymiad yn daith ExoMars yn gynnar yn 00’au.

Bydd y crwydryn ExoMars ESA / Roscosmos yn lansio yn 2020 … ond sut bydd yn edrych? Pa mor dal yw e? Beth fydd yr offerynnau’n ei wneud? Sut y bydd yn chwilio am fywyd?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o sawl sefydliad yn y Deyrnas Unedig yn cyfrannu i’r offeryn PanCam ar y crwydryn ExoMars, rhan o dîm dan arweiniad Mullard Space Science Laboratory UCL. Dros flwyddyn yn ôl, ar ôl treulio llawer o ddigwyddiadau allgymorth yn ceisio ateb y cwestiynau hyn, dechreuodd tîm bach yn Aberystwyth greu model maint llawn o’r crwydryn ExoMars yn enwedig ar gyfer digwyddiadau allgymorth.

Weithiau defnyddir prototeipiau fel Bridget gan Airbus Defense and Space ar gyfer arddangosiadau cyhoeddus, ond maent yn offer ymchwil nad ydynt wedi’u cynllunio i gynrychioli ymddangosiad y crwydryn ac ni ellir aelodau o’r cyhoedd ei gyffwrdd. Mae crwydryn Prifysgol Aberystwyth, Barnes, yn cael ei ddylunio fel arddangosfa ddeniadol a chyffyrddol, a gwahoddir aelodau’r cyhoedd i’w archwilio trwy gyffwrdd a rhyngweithio.

Dadorchuddiwyd Barnes i’r cyhoedd gan Sue Horne, Pennaeth Archwiliad Gofod i Asiantaeth Gofod y DU, a thîm datblygiad Barnes yn ystod digwyddiad Wythnos Roboteg Aberystwyth “Noson o Roboteg y Gofod”. Mae Barnes wedi ei enwi ar ôl yr Athro Dave Barnes, athro roboteg y gofod arloesol a fu’n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan arwain ein cyfraniadau at genhadaeth Beagle 2 a dechrau ein gwaith yn y genhadaeth ExoMars yng nghanol y 00au. Rydym yn gobeithio y bydd y model yn parhau i ysbrydoli pobl yn y ffordd y mae Dave wedi ein hysbrydoli ni.

Tîm ddablygu Barnes: Steve Fearn, Matt Gunn a Helen Miles

Rydym dal yn gweithio ar Barnes (efallai eich bod wedi sylwi bod yna rhai offerynnau pwysig iawn ar goll!), ond yn fuan bydd yn dechrau ymweld â digwyddiadau ac ysgolion ledled y DU, i ysbrydoli a chyffroi pobl am daith ExoMars.

Gallwch ddilyn datblygiad ac anturiaethau Barnes ar Twitter: @BarnesRover