Caledwedd ExoMars

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynhyrchu eitemau o galedwedd ar gyfer dau o’r offerynnau optegol ExoMars – PanCam ac ISEM.

Mae caledwedd gweithgynhyrchu Aberystwyth yn cynnwys:

Targed Graddnodi PanCam a ISEM – TGP

Y targed graddnodi PanCam a ISEM yw’r safon cyfeirio adlewyrchiant ar gyfer yr offerynnau PanCam ac ISEM. Mae’r rhannau lliw yn cael eu cynhyrchu o wydr lliw a’r strwythur o alwminiwm. Mae gan y TGP dimensiynau o 67 x 76 x 18mm a màs o 40g. Mae’r 6 darn lliw bach yn cael eu defnyddio yn unig gan PanCam, mae’r ddau ddarn mawr yn cael eu defnyddio gan PanCam ac ISEM.

Target Graddnodi PanCam fel y’i gwelir gan y camera HRC PanCam. Credyd delwedd Helen Miles.

Marcwyr Sylfaenol PanCam – MS

Mae’r Marcwyr Sylfaenol yn darparu pwyntiau cyfeirio geometrig ar ddec uchaf y Crwydryn ExoMars. Defnyddir y rhain i gadarnhau bod y mast wedi codi’n gywir ar wyneb Mawrth. Mae gan y 3 MS ddimensiynau o 32 x 16 x 6.5mm a màs o 1.2g yr un.

Marcwyr Sylfaenol fel y’i gwelir gan y camera HRC PanCam. Credyd delwedd Helen Miles.

Drych Arolygu Crwydryn – DAC

Mae’r Drych Arolygu Crwydryn yn ddrych amgrwm sfferig wedi’i osod ar blaen y crwydryn. Pan ddelweddir y DAC gan gamera HRC PanCam, bydd y DAC yn darparu golygfeydd na ellir eu heffeithio fel arall – gan gynnwys y rhan isaf o’r crwydryn a diwedd y dril. Mae’r DAC yn 50mm o ddiamedr ac, ynghyd â’i braced gosod, mae màs o 20g.

Drych Arolygu Crwydryn fel y gwelir gan gamera HRC PanCam. Credyd delwedd Helen Miles.