AUPE: Efelychydd PanCam Prifysgol Aberystwyth

Dechreuodd datblygiad AUPE yn 2009 pan oedd angen system gamera i ddarparu data sy’n cynrychioli’r offeryn PanCam ExoMars ar gyfer profi maes.

AUPE3 yn Creigiau Brimham, Sir Efrog, 2017

Gwaith Maes AUPE

Mae AUPE wedi ymweld â safleoedd diddorol ac wedi cymryd rhan mewn gwaith maes ar draws y byd:

Gallwch ddilyn teithiau AUPE ar Twitter: @AUPE_ExoMars